News

Updates van de RMD-terugplaatsingsregel: Moet u uw distributie teruggeven?

Als u reeds de vereiste minimum distributie (RMD) van een IRA rekening hebt genomen, kunt u uw terugtrekking tot 31 Augustus terugdraaien. Er kunnen voordelen zijn, afhankelijk van uw financiële situatie.

Historisch gezien, zodra een belegger met een IRA-rekening 70½ jaar oud wordt, moet hij jaarlijks een RMD beginnen te nemen van zijn IRA-rekening. Deze gemandateerde opnames laten de IRS toe om de uitgestelde belastingbetalingen van deposito’s op bepaalde pensioenrekeningen veilig te stellen. In december 2019 heeft de SECURE (Setting Every Community Up for Retirement Enhancement) Act de leeftijdsgrens voor RMD’s verhoogd tot 72 jaar. Toen de CARES-wet in maart werd aangenomen, werden de RMD’s voor 2020 van vele soorten pensioenrekeningen geschorst. Dit gold zowel voor de traditionele IRA’s, de geërfde IRA’s als voor verschillende andere soorten pensioenrekeningen.

Maar wat gebeurt er als u al enkele of alle RMD’s voor 2020 hebt genomen? Is het voordelig om het terug te zetten?

Op 23 Juni, gaf IRS bericht 2020-51 uit, dat bepaalt dat distributies die teruggaan tot 1 Januari in aanmerking komen om terug te worden gerold in de overeenkomstige IRA-rekening. Dienovereenkomstig, kunnen de meeste distributies nu worden ongedaan gemaakt en op de pensioneringsrekening teruggezet tegen 31 Augustus. Deze terugbetaling zal als een belastingvrije rollover worden behandeld en zal niet aan de ,,één-rollover-ooit-12 maanden” regel worden onderworpen. Tot de uiterste datum komt u in aanmerking om alle uitkeringen tot nu toe in 2020 terug te betalen.

Veel beleggers hebben een bepaald percentage van hun RMD ingehouden voor belastingen. Het volledige bedrag van de RMD komt in aanmerking om terug te worden gerold naar de IRA-rekening – het nettobedrag dat de belegger heeft ontvangen plus het bedrag dat is ingehouden voor belastingen. Helaas kunnen beleggers niet op de deur van de IRS kloppen en hun belastingsbetalingen terugvragen (zoveel als we zouden willen). Om ten volle te profiteren van deze RMD-terugzettingsregel, zal het dollarbedrag dat aan belastingen wordt toegewezen, moeten worden terugbetaald door middelen buiten wat al naar IRS is gegaan voor uw belastingbetalingen.

Het terugdraaien van uw RMD op uw pensioenrekening kan voordelig voor u zijn als u de financiële flexibiliteit heeft om aan uw behoeften te voldoen door middel van middelen buiten uw IRA-rekening. Het kan zinvol zijn om gebruik te maken van deze mogelijkheid om een deel van de verloren waarde van uw rekening te recupereren als gevolg van de marktvolatiliteit in het begin van het jaar. Maar u zult snel moeten evalueren en handelen voor 31 augustus. Het is onzeker of deze verandering zal worden verlengd.

Wij leven in ongekende tijden die complexe, constant evoluerende wetgeving produceren. Als dusdanig, is het kritiek om deze en andere overwegingen met uw financià “le planningsprofessional en belastingsadviseur te blijven bespreken om te zien of er stappen zijn die u vandaag kunt nemen om uw financià “le positie in de toekomst te helpen verbeteren. Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier Lees meer Vraag info Offerte vragen Home zie website ping More leestip check website Meer lezen klik hier

Na meer dan 10 jaar van ongekende economische expansie heeft de COVID-19-pandemie ons naar een economie van nul gebracht, met gevolgen voor zowel de kasreserves als de kasstromen van veel bedrijven. Ondanks een waarschijnlijke verschuiving naar een meer risicomijdende kredietmarkt, kunnen tal van potentiële financieringsbronnen bedrijven door deze onzekere tijd heen helpen, waaronder traditionele bankkredietverstrekkers, particuliere schuldfondsen, familiekantoren, mezzaninefondsen en private-equitybedrijven.

Het landschap van de kapitaalmarkten is complex en het is niet eenvoudig om er doorheen te navigeren. Het inschakelen van een adviesteam dat vertrouwd is met het terrein en het proces kan de kans op succes vergroten. Dit team wordt meestal geleid door een investeringsbankier die nauw samenwerkt met uw advocaat en CPA om het proces te beheren, zodat het bedrijfsmanagement zich kan blijven richten op de bedrijfsvoering.

Potentiële bronnen van kapitaal

Traditionele bankkredietverstrekkers: Deze deposito-instellingen bieden kredietlijnen en niet-achtergestelde schulden aan, gewoonlijk zowel op basis van activa als op basis van kasstromen. Zij zijn de vriendelijkste en goedkoopste bron van kapitaal, en als u een bestaande relatie heeft, kan de diligence tijd worden verminderd. Banken zijn echter meestal de meest conservatieve bron van kapitaal. Bovendien zijn veel banken momenteel erg druk bezig met het beheer van kredietprogramma’s van de overheid (PPP, etc.) en kunnen ze garanties of extern onderpand eisen.
Particuliere schuldfondsen: Particuliere schuldfondsen zijn niet-bancaire instellingen die een scala aan opties bieden, van senior tot achtergestelde schuld, unitranche (beide tegelijk) en zelfs kleine bedragen aan eigen vermogen. Deze bedrijven zijn zeer actief en beschikken over een aanzienlijk kapitaal. Ze kunnen meer risico’s nemen en meer lenen dan een bank, maar afhankelijk van hoe een fonds de crisis doorstaat, kan hun belangstelling voor nieuwe investeringen variëren. Dit soort leningen is vaak duurder dan een bank en er wordt gespeculeerd dat grote kredieten de liquiditeit van sommige fondsen hebben opgerekt.
Familiekantoren: Rijke families die hun beleggingen hebben geïnstitutionaliseerd, creëren familiekantoren die zich richten op de particuliere markt voor de allocatie van een deel van hun kapitaal. Veel familiekantoren zijn op zoek naar hun “Warren Buffet-moment”, waar ze nuttig kunnen zijn voor lokale bedrijven en tegelijkertijd een goed rendement voor zichzelf kunnen genereren. Elk kantoor is uniek en hoewel ze sinds de laatste crisis zijn geëvolueerd, kunnen ze volatieler zijn dan andere kapitaalbronnen.
Mezzaninefondsen: Mezz-fondsen bieden achtergestelde en tweede pandbrieven aan, meestal met voorrang achter een senior bank. Dit type kapitaal biedt doorgaans alleen rentebetalingen, waarvan een deel kan worden uitgesteld. Mezz-fondsen vereisen geen significante veranderingen in het bestuur, creëren weinig of geen verwatering van het eigen vermogen en kunnen meestal snel sluiten. De schuld kan achter een senior geldschieter zitten die geen verder kapitaal aan een bedrijf zal toezeggen. Het is echter meestal de duurste schuldbron.
Private equity: PE-bedrijven doen vaak meerderheidsinvesteringen, maar kunnen openstaan voor minderheidsinvesteringen (minder dan 50% eigendom). Bedrijven variëren in termen van cultuur en investeringscriteria. De meeste bieden echter een schat aan operationele middelen, strategische begeleiding en advies van het managementteam, wat kan resulteren in een aanzienlijke opwaartse spiraal na de investering. Meer dan 1 biljoen dollar aan droog poeder is opgehaald door PE-fondsen in heel Noord-Amerika en velen blijven actief, zij het voorzichtig in deze markt. Aan de andere kant hebben PE-firma’s de hoogste rendementsverwachtingen, kunnen ze er het langst over doen om de diligence te voltooien en zullen ze veranderingen in het bestuur en de verdunning van het eigen vermogen nodig hebben.